Partner na pokolenia
Sobota, 17.11.2018r. linia   Język strony: flaga PL flaga EN flaga RU flaga DE
Jotes
Katalog produktów Aktualności
Multimedia

ZOO TECH PARTNER NA POKOLENIA

    Firma Zoo Tech  istnieje od 1995 roku. Założona została przez Urszulę i Błażeja Chmielewskich. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Biskupie gmina Ślesin w województwie wielkopolskim.
Firma działa w branży rolniczej a głównymi jej odbiorcami są hodowcy trzody chlewnej oraz firmy o podobnym profilu działalności. Początkowo firma działała głównie na rynku lokalnym oraz w województwach ościennych. Z biegiem czasu obszar jej działania zwiększał się a obecnie firma działa na terenie całego kraju oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Litwa). Oprócz działalności typowo handlowej Zoo Tech oferuje również usługi w postaci transportu oraz montażu i serwisu sprzedawanych urządzeń a także fachowe doradztwo. Ważną gałęzią działalności jest produkcja. Na terenie firmy powstają między innymi kominy wentylacyjne, okna inwentarskie, automaty paszowe, sufit perforowany, budki dla prosiąt. Pozostały oferowany sprzęt sprowadzany jest od dostawców krajowych oraz zagranicznych.
    Klienci indywidualni mogą liczyć na nieodpłatne wizyty handlowców w celu uzyskania niezbędnych informacji. Na podstawie rozmów z klientem możliwe jest wykonanie szkiców technologicznych w programie Auto Cad oraz sporządzenie rzetelnej oferty handlowej. Dla odbiorców hurtowych przygotowano korzystne rabaty.Katalog firmy ZooTech do pobrania


Szanowni Państwo
     W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę ZOOTECH Wyposażenie Budynków Inwentarskich Błażej Chmielewski:
1. Administrator
Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ZOOTECH Wyposażenie Budynków Inwentarskich Biskupie 28, 62-561 Ślesin, NIP 665-160-49-37
Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu 63 270 40 49, poczty elektronicznej  info@zootech.pl oraz listownie na adres biura handlowego: 62-561 Biskupie 28
 
2. Postać danych
Przechowujemy dane w postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu
korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu.
 
3. Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu :
 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy ZOOTECH, a Państwa firmą,
 • świadczenia usług przez ZOOTECH ,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez ZOOTECH
 • ewentualnego zawarcia umowy handlowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji - faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.
 
4. Podstawa Prawna
Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.
5. Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy ZOOTECH, a Państwa firmą 
i wypełnienia  wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu,
a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.
 
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, organy egzekucyjne, KRS, Sądy
Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Prawa
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art.6 ust.1 lit a) lub art.9 ust 2 lit. a)RODO